Sponsoring & Publicaties

Sponsoring & Publicaties

Groeiend Best 2010

Een van de spelmomenten

Voor de derde keer organiseerde de Ouderraad van De Klimboom een sportdag voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Net als in voorgaande jaren bij de atletiekbaan van Atletiekvereniging · Generaal Michaëlis. Dit jaar had de sportdag het thema . “WK voetbal in Afrika”.

Om zeven uur stonden de eerste vrijwilligers al klaar om het sportveld om te bouwen tot een kleurrijk geheel Spellen uitzetten, ranja aanmaken, fietsenstalling afzetten etc. etc. Vanaf een uur of acht meldden de eerste deelnemers en hulpouders zich bij de inschrijftafeis. De Afrikaanse warming up werd dit jaar verzorgd door de juffen Elize en Didi. Na de warming up werd er met de spellen begonnen. De spellen waren afgestemd op het thema van de dag en dat varieerde van apenestafette en olifantendrol rollen tot aan puzzelsoep en natuurlijk de WK dribbel. Tussendoor waren er pauzes om weer wat op adem te komen. Ranja en chips hoorden daar natuurlijk wel bij. Zo rond kwart voor twaalf was het laatste spel afgelopen. Iedereen afgemat, kinderen, hulpouders en organisatie.

Afsluiting

Als afsluiting was er dit jaar geheel in stijl. een Afrikaanse dans. Tijdens een van de spelletjes waren de stapjes al geoefend, dus nu kon iedereen, inclusief de juffen en meesters, er volop tegenaan. Tijdens de einddans werden de punten geteld en vervolgens de prijzen en medailles uitgereikt Aan de weer zeer geslaagde sportdag kwam met de prijsuitreiking· en het afhalen van de dik verdiende medailles een eind. Iedereen kon terugkijken op een gezellige, zeer geslaagde sportdag. Een dag die zeker niet gelukt zou · zijn zonder de hulp van een groep van meer dan .. 100 ouders, de sponsoring van DRS Facilitaire diensten en de medewerking van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis en de groep vrijwillige EHBO-ers.