Zonnepanelen reinigen

Verhoog uw rendement

Er kan zich veel stof, mos, zure regen, vogeluitwerpselen en algen aan de zonnepanelen hechten. Vanaf het begin dat de panelen bevestigd zijn begint de vervuiling van de zonnepanelen op uw dak. Hierdoor wordt de hoeveelheid zon die er wordt doorgelaten beperkt. Deze vervuiling leidt op termijn in rendementsverlies. Tevens zullen de panelen en het aluminium rondom in betere staat verkeren als ze gereinigd zijn.

Uit onderzoek van Dr. H. Häberlin is gebleken dat het reinigen van de zonnepanelen een rendementsverbetering geeft van 8% tot 12%, indien de reiniging om de 4 jaar worden uitgevoerd. Dit betekent dat zonnepanelen 2% tot 3% per jaar verliezen aan rendement door de vervuilde zonnepanelen.

Heeft u achterstallig schilderwerk?

Met de DRS-groep is het zo geregeld!